Hệ thống dịch vụ 
chăm sóc khách hàng quốc tế

Đội ngũ chăm sóc khách hàng trên 5 năm kinh nghiệm, xử lý vận hành hơn 1 triệu đơn hàng thương mại.

Hàng trăm mẫu template chuyên nghiệp được sử dụng và nâng cấp liên tục.

Hệ thống dịch vụ 
chăm sóc khách hàng 
quốc tế

Đội ngũ chăm sóc khách hàng trên 5 năm kinh nghiệm, xử lý vận hành hơn 1 triệu đơn hàng thương mại.

Hàng trăm mẫu template chuyên nghiệp được sử dụng và nâng cấp liên tục.

Hệ thống dịch vụ 
chăm sóc khách hàng 
quốc tế

Đội ngũ chăm sóc khách hàng trên 5 năm kinh nghiệm, xử lý vận hành hơn 1 triệu đơn hàng thương mại.

Hàng trăm mẫu template chuyên nghiệp được sử dụng và nâng cấp liên tục.

06 lý do bạn nên sử dụng dich vụ
chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

06 lý do bạn nên sử dụng dich vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Thiếu kinh nghiệm trả lời thắc mắc của khách hàng. Chất lượng nhân sự thấp, chi phí cố định cao.

- Đội ngũ chăm sóc khách hàng trên 5 năm kinh nghiệm, xử lý chăm sóc hơn 1 triệu đơn hàng thương mại. Hàng trăm mẫu template chuyên nghiệp được sử dụng và nâng cấp liên tục.

Thiếu các quy trình kiểm soát rủi ro trong chăm sóc khách hàng

- 100% Vận hành bằng hệ thống, đo lường và đánh giá hiệu quả thường xuyên để giảm thất thoát cho các nhà bán hàng. - Chăm sóc khách hàng và vận hành đơn phối hợp chặt chẽ từng khâu trong mỗi điểm chạm của khách hàng.

Số lượng đơn hàng không đều nên nhân sự rảnh rỗi, gây thất thoát lãng phí.

- Tính phí theo từng đơn hàng. - Chi phí siêu tiết kiệm.

Cấp quản lý khó khăn để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ chăm sóc khách hàng

- Hệ thống chăm sóc khách hàng Salecare cho phép nhà bán hàng có thể chủ động kiểm tra chất lượng chăm sóc khách hàng, cách thức trả lời khách hàng, lịch sử từng cuộc trò chuyện của khách hàng trên hệ thống minh bạch.

Nhân sự làm nhiều vị trí để tối ưu tài chính nên không chuyên sâu để chuyên nghiệp.

- Nhân sự chuyên môn sâu, tập trung 100% vào chuyên môn chăm sóc và đàm phán với khách hàng.

Nhà bán hàng ít kinh nghiệm về Pháp Lý

- Chủ động chỉnh sửa các trang chính sách để đảm bảo an toàn Pháp Lý cho nhà bán hàng. - Kinh nghiệm vượt qua hàng trăm kỳ review định kỳ và xử lý chuyên nghiệp dispute cổng thanh toán đảm bảo an toàn cho người bán hàng

Thiếu kinh nghiệm trả lời thắc mắc của khách hàng. Chất lượng nhân sự thấp, chi phí cố định cao.

- Đội ngũ chăm sóc khách hàng trên 5 năm kinh nghiệm, xử lý chăm sóc hơn 1 triệu đơn hàng thương mại. Hàng nghìn mẫu template chuyên nghiệp được sử dụng và nâng cấp liên tục.

Thiếu các quy trình kiểm soát rủi ro trong chăm sóc khách hàng

- 100% Vận hành bằng hệ thống, đo lường và đánh giá hiệu quả thường xuyên để giảm thất thoát cho các nhà bán hàng. - Chăm sóc khách hàng và vận hành đơn phối hợp chặt chẽ từng khâu trong mỗi điểm chạm của khách hàng.

Nhà bán hàng ít kinh nghiệm về Pháp Lý

- Chủ động chỉnh sửa các trang chính sách để đảm bảo an toàn Pháp Lý cho nhà bán hàng. - Kinh nghiệm vượt qua hàng trăm kỳ review định kỳ và xử lý chuyên nghiệp dispute cổng thanh toán đảm bảo an toàn cho người bán hàng

Số lượng đơn hàng không đều nên nhân sự rảnh rỗi, gây thất thoát lãng phí.

- Tính phí theo từng đơn hàng. - Chi phí siêu tiết kiệm.

Cấp quản lý khó khăn để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ chăm sóc khách hàng

- Hệ thống chăm sóc khách hàng Salecare cho phép nhà bán hàng có thể chủ động kiểm tra chất lượng chăm sóc khách hàng, cách thức trả lời khách hàng, lịch sử từng cuộc trò chuyện của khách hàng trên hệ thống minh bạch.

Nhân sự làm nhiều vị trí để tối ưu tài chính nên không chuyên sâu để chuyên nghiệp.

- Nhân sự chuyên môn sâu, tập trung 100% vào chuyên môn chăm sóc và đàm phán với khách hàng.

06 quyền lợi Salecare dành riêng cho nhà bán hàng

Đội ngũ vận hành xử lý trên 1 triệu đơn hàng thương mại và trên 100 nghìn sản phẩm mới trong hơn 5 năm qua. Luôn đảm bảo lợi ích cho nhà bán hàng ở mức tối đa về chất lượng sản phẩm, giá cả và sự an toàn cho cổng thanh toán.

Tuyệt đối bảo mật sản phẩm của nhà bán hàng.

Cung cấp nguồn sản phẩm chất lượng cao với giá cả tốt nhất.

Chủ động đàm phán giá giúp nhà bán hàng với nhà cung cấp.

Cảnh báo sản phẩm vi phạm và rủi ro cho nhà bán hàng.

Kiểm soát chất lượng 2 tầng

Minh bạch tài chính

06 quyền lợi Salecare dành riêng cho nhà bán hàng

Đội ngũ vận hành xử lý trên 1 triệu đơn hàng thương mại và trên 100 nghìn sản phẩm mới trong hơn 5 năm qua. Luôn đảm bảo lợi ích cho nhà bán hàng ở mức tối đa về chất lượng sản phẩm, giá cả và sự an toàn cho cổng thanh toán.

Tuyệt đối bảo mật sản phẩm của nhà bán hàng

Chủ động đàm phán giá giúp nhà bán hàng với nhà cung cấp.

Cảnh báo sản phẩm vi phạm và rủi ro cho nhà bán hàng.

Kiểm soát chất lượng 2 tầng

Cung cấp nguồn sản phẩm chất lượng cao với giá cả tốt nhất.

Minh bạch tài chính

Câu chuyện thương hiệu

Câu chuyện thương hiệu

Các nhà bán hàng quốc tế với mô hình thanh toán trước thường tập trung vào năng lực bán hàng và bỏ quên câu chuyện chăm sóc khách hàng, dẫn đến các vấn đề hậu bán hàng xảy ra không như ý muốn, gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của công ty.

Một số rủi ro của nhà bán hàng quốc tế: - Bị kiện cổng thanh toán nhiều nên bị khóa cổng thanh toán - Phải trả lại tiền cho khách hàng - Bị cổng thanh toán phạt nặng khi tỷ lệ kiện trên cổng quá cao.

Founder Hùng Vũ phát triển hệ thống vận hành chăm sóc khách hàng Salecare nhằm mục tiêu giải quyết điểm yếu của các nhà bán hàng quốc tế, đảm bảo sự ổn định vận hành để giúp các nhà bán hàng tập trung mạnh mẽ vào khả năng bán hàng, từ đó tạo ra cơ hội bứt phá trở thành các thương hiệu toàn cầu.

Thành tựu đạt được

1.000.000+

Đơn hàng được hoàn thành